WOW Experience -työkalupakkia työstettiin toukokuussa Skopjessa

10. 05. 2023

WOW Experience -hanke etsii parhaita käytäntöjä kulttuuritoimijoiden ja koulujen yhteistyöhön

WOW Experience (WOW) -hankkeessa opetus- ja kulttuuritoimijat työskentelevät yhdessä varmistaakseen oppilaille entistä vaikuttavampia esittävän taiteen kokemuksia osana koulupäivää. WOW-hankkeen tuloksena syntyy Hyvien käytänteiden työkalupakki, jota koulut ja kulttuuritoimijat voivat hyödyntää toteuttaessaan taide-elämyksiä kouluissa. Pitkän tähtäimen tavoitteena on lisäksi kasvattaa tietoisuutta siitä, että taidekokemuksilla on tärkeä rooli myös sosiaalisten tavoitteiden ja oppimisen näkökulmasta. Työkalupakista on siis hyötyä esimerkiksi kouluille, jotka haluavat osallistaa oppilaita syvällisemmin tapahtumien tuotantoon tai syventää erilaisia taidekokemuksia. Hankkeessa on Suomesta mukana Konserttikeskus ja Iittalan yhtenäiskoulu sekä toimijoita Norjasta, Islannista ja Pohjois-Makedoniasta.

Konserttikeskuksen väki esitteli Culture crew -testityöpajoja

Hankkeen kolmas kansainvälinen tapaaminen järjestettiin 2.-6.5.2023 Pohjois-Makedonian pääkaupungissa Skopjessa. Toimistoltamme tapaamiseen osallistuivat tuotantopäällikkö Seija, viestintäpäällikkö Ville ja toiminnanjohtaja Timo.

Viikon aikana työpajoissa hankekumppanit esittelivät parhaita testaamiaan käytäntöjä ja pohdittiin työkalupakin toteutusta ja sisältöä tarkemmin. Konserttikeskus on jo yli 10 vuoden ajan tarjonnut Oppilaat konsertin tuottajina -projektia koulukonserttikokemusten syventämiseen. Hankkeen aikana Konserttikeskus on testannut norjalaista Culture crew -mallia Suomen oloihin. Testityöpajat Iittalan yhtenäiskoululla ja Vallilan ala-asteella ohjasi taidekasvattaja Pisko Aunola.

Viikon aikana tutustuttiin myös makedonialaiseen koulusysteemiin ja kouluun, nautittiin koulukonsertista ja Makedonian filharmonisen orkesterin konsertista ja retkestä mykistävän kauniille Matka-kanjonille. Myös vieraanvarainen ja runsas makedonialainen ruokakulttuuri tuli hankekumppaneille tutuksi.

Hankkeen viimeinen tapaaminen järjestetään elokuussa 2023 Islannissa. Hankkeen lopputuotoksena syntyvä työkalupakki tulee olemaan verkkosivusto, joka on suunnattu opettajille, rehtoreille, taidekasvattajille, taidetoimijoille ja Culture crew-ryhmille. Wow Experience Toolbox -työnimeä kantava sivusto julkaistaan syksyllä viidellä eri kielellä: suomeksi, norjaksi, islanniksi, makedoniaksi ja englanniksi.