1. Rekisterinpitäjä
Konserttikeskus ry
Runeberginkatu 4a C 9
00100 HELSINKI
Y-tunnus 0201515–0

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Noora Herranen, toiminnanjohtaja
Runeberginkatu 4a C 9
00100 HELSINKI
noora.herranen@konserttikeskus.fi
puh. +358 50 463 6782

3. Rekisterien nimet
Konserttikeskuksen
– esitteen tilaajarekisteri
– jäsenluettelo
– esiintyjäluettelo
– luottamushenkilöt
– kuntasopimukset
– ohjelmahakurekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilöiden tiedot säilytetään
–  esitteen lähettämiseksi
–  jäsenpostitusta varten
–  esiintymistilauksiin liittyviä asioita varten
–  yhdistyksen luottamushenkilöiden kokouksia ja muita tilaisuuksia varten

5. Rekisterin tietosisältö
– nimi
– osoite
– puhelinnumero (ei esitepostituksessa)
– sähköpostiosoite (ei esitepostituksessa)

6. Säännönmukaiset tietolähteet
– henkilöltä itseltään suoraan järjestelmään, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, mobiilisovelluksen kautta, tai muulla vastaavalla tavalla,
– rekisterinkäsittelijän (pääkäyttäjä) tai toimihenkilön (ylläpitäjä) syöttäminä

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

8. Tietojen säilytysaika
Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen henkilötietojen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Voimme kuitenkin olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteritietoja säilytetään valvottuihin ja suojattuihin tiloihin sijoitetuissa ATK-laitteissa. Pääsy rekisteriin on rajattu rekisterinpitäjän sekä työntekijöille työtehtävien perusteella myönnettyihin tietoihin. Yhtymän henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus rekisteritietoihin.

11. Tarkastus- ja valitussoikeus
Rekisteröidyllä henkilöllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 679/2016 artiklan 15 -21 mukaisesti oikeus tarkistaa hänestä rekisteriin tallennetut henkilökohtaiset tiedot rekisterinpitäjältä ja pyytää tietojen oikaisemista tai poistoa.

Hänellä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla yhdistys käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja.