PÅ SVENSKA

Konserttikeskus ry, på svenska Konsertcentralen rf, har som mål att främja musikverksamhet i fostrande och undervisande syfte i skolor och daghem. För detta ändamål arrangerar föreningen årligen 1200–1700 konserter i skolor och daghem samt workshoppar i samarbete med de lokala arrangörerna. Verksamhetsområdet omfattar hela landet. Artisterna är professionella musiker som programkommittén har valt ut.

Konsertcentralen är medlem i Nordiskt nätverk för skolkonserter (NNS),  Finlands musikråd och FiSME samt associerad medlem i Jeunesses Musicales International.

Skolkonserterna säljs som ett dagspaket om tre konserter, från vilka det bildas turnéer. Vi rekommenderar att lokala aktörer samarbetar, då ni beställer konserter. Konserter varar 40 minuter i skolor och 30-35 minuter på dagis.

Hitta en artist och skicka din beställning

Vill du beställa en konsert? Kolla in de svenskspråkiga konserterna nedan. Du kan filtrera konserter efter publik. 

När ni beställer vänligen bekanta er också med modellen Elever som arrangörer.

Vi samarbetar med Svenska Nu: