PÅ SVENSKA

Skolkonserterna säljs som ett dagspaket om tre konserter, från vilka det bildas turnéer. Vi rekommenderar att lokala aktörer samarbetar, då ni beställer konserter.

Konserter på svenska

Konserttikeskus ry, på svenska Konsertcentralen rf, har som mål att främja musikverksamhet i fostrande och undervisande syfte i skolor och daghem. För detta ändamål arrangerar föreningen årligen1200–1700 konserter i skolor och daghem samt workshoppar i samarbete med de lokala arrangörerna. Dessutom ordnar Konsertcentralen ibland fortbildning och offentliga konserter i samband med skolkonserturnéerna. Verksamhetsområdet omfattar hela landet. Artisterna är professionella musiker som programkommittén har valt ut.

Undervisnings- och kulturministeriet och Stiftelsen för musikfrämjande (MES) stöder Konsertcentralens verksamhet. Tack vare detta är det möjligt att erbjuda konserter till mycket rimliga priser. Beställarna betalar i genomsnitt mindre av hälften av kostnaderna för konserterna. Konserterna kostar lika mycket överallt i Finland oberoende av var de ordnas.

Sedan 2008 har en stor andel av Konsertcentralens konserter gjorts enligt modellen ”Konsert för varje skola” där alla läropliktiga av en kommun får åtminstone en skolkonsert per läsår – under läsåret 2018–19 är över 80 000 skolelever med i denna verksamhet. Året 2017 firades i tecken av Finlands 100 års-jubileum med flera specialprogram.

Konsertcentralen är medlem i Nordiskt nätverk för skolkonserter (NNS),  Finlands musikråd och FiSME samt associerad medlem i Jeunesses Musicales International vars Blackboard Music Project pågick ända till slutet av 2016 med medel från EU:s program Kreativa Europa. Som en del av projektet arrangerade Konsertcentralen showcase-evenemanget Korvat kävelylle! i S:t Karins (Kaarina på finska) i 2016. Konsertcentralens nästa festival skall äga rum i Muurame i mars 2019. På festivalen skall också tilldelas igen Inkku-priset som är grundat av föreningen.

Konsertcentralens verksamhet övervakas av två förtroendeorgan som består av professionella inom musikbranschen. Kai Amberla är styrelseordförande och Tuija Brax delegationsordförande.

Beställ en konsert

  Täytä kaikki tähdellä (*) merkityt kentät.

  Ensisijainen esiintyjätoive*

  Toissijainen esiintyjätoive*

  Kohderyhmä*

  Suunniteltu yleisömäärä/konsertti*

  Konserttien määrä*

  Toive konsertin ajankohdasta*

  Konserttipaikka*

  Tilaajan nimi*

  Sähköpostiosoite*

  Puhelinnumero *