ERASMUS+ -HANKKEET

Kansainvälisistä hankkeista uusia näkökulmia

Konserttikeskus on jo pitkään ollut kansainvälisesti aktiivinen toimija. Tällä hetkellä pysyvien kansainvälisten verkostojen lisäksi yhdistys on mukana yhdessä Erasmus+ -hankkeessa. Löydät tältä sivulta tietoa myös menneistä EU-hankkeista.

New perspectives on international projects

Konserttikeskus has already been an internationally active operator. In addition to the permanent international networks, the association is currently involved in one Erasmus+ project. You can also find information on past EU projects on this page.

Kuvassa: WOW-hankkeen kumppanit Hämeenlinnassa syksyllä 2022.
Picture: WOW project partners in Hämeenlinna in autumn 2022.

Käynnissä olevat EU-hankkeet/Current EU projects:

Ei käynnissä olevia hankkeita tällä hetkellä

Menneet EU-hankkeet/Past EU projects:

WOW Experience (2020–2023) etsi parhaita käytäntöjä kulttuuritoimijoiden ja koulujen yhteistyöhön

WOW Experience (WOW) -hankkeessa opetus- ja kulttuuritoimijat työskentelevät yhdessä varmistaakseen oppilaille entistä vaikuttavampia esittävän taiteen kokemuksia osana koulupäivää. WOW-hankkeen tuloksena syntyy Hyvien käytänteiden työkalupakki, jota koulut ja kulttuuritoimijat voivat hyödyntää toteuttaessaan taide-elämyksiä kouluissa. Pitkän tähtäimen tavoitteena on lisäksi kasvattaa tietoisuutta siitä, että taidekokemuksilla on tärkeä rooli myös sosiaalisten tavoitteiden ja oppimisen näkökulmasta.

Hankkeessa oli mukana toimijoita Suomen lisäksi Norjasta, Islannista ja Pohjois-Makedoniasta.

Lisätietoja: https://www.thewowexperience.eu/ 

The WOW Experience (WOW) is an exciting project that takes a closer look at professional performing art experiences in a school context. Given that the artistic integrity is good, what does it take for pupils to have a meaningful experience?

The project partners represent nine organisations from four countries and come from the school and art sectors. The partners involved in WOW have all witnessed the positive impact meaningful art experiences can have on pupils. It can bring about engagement and openness about sensitive topics, trigger critical thinking and spark creativity.

WOW will result in a Best Practice Toolbox for schools and art providers and will be made available on this website at the end of the project period (autumn 2023).

More info about the project: https://www.vtfk.no/the-wow-experience

MEED (2021–2022) yhdistää erilaisia toimijoita ja toimintatapoja musiikkikasvatuksen saralla

MEED-hanke yhdistää kolme erilaista musiikkikasvatusalan toimijaa eri puolilta Eurooppaa oppimaan toisiltaan. Topophone Ranskasta, Eesti Pärimusmuusika Keskus Virosta ja Konserttikeskus Suomesta oppivat toisiltaan uusia tapoja levittää musiikin ilosanomaa lapsille ja nuorille. Hankkeen kaikki toimijat toteuttavat musiikkikasvatusta, mutta eri tulokulmasta. Hankkeen hallinnoinnista vastaava Topophone järjestää mm. festivaaleja ja vie musiikkiopetusta sellaisiin lähiöihin, joissa lapset ja nuoret eivät muuten vastaavan toiminnan piiriin pääsisi. Eesti Pärimusmuusika Keskus järjestää monimuotoisesti toimintaa kansanmusiikkiin liittyen, muun muassa koulukonsertteja, leirejä ja tapahtumia. Konserttikeskus puolestaan tuo hankkeeseen nimenomaan esitystoiminnan näkökulman.

MEED-hankkeeseen liittyen järjestettiin myös tapaaminen Järvenpäässä 8.-12.11.2021, jossa esiteltiin kansainvälisille vieraille muutamia koulukonserttikokonaisuuksia. Tapaaminen järjestettiin yhteistyössä Järvenpään kaupungin kanssa. Hanke päättyi keväällä 2022.