MUUT SISÄLLÖT

Toiminnallisia muusikkovierailuja toteutetaan pääsääntöisesti kahden oppitunnin (90 min) pituisina, pienryhmille (20–30 oppilasta) suunnattuina kokonaisuuksina, jotka täydentävät samassa koulussa esitettäviä koulukonsertteja. Työpajoissa lapset ja nuoret pääsevät tutustumaan syvemmin vierailevan yhtyeen esittämään musiikkiin omakohtaisesti kokeilemisen ja oppimisen kautta. 

Löydät alla olevasta työpajavalikoimasta myös Biisintekijä koulussa– työpajan.

Toiminnalliset muusikkovierailut ja työpajat

Työpajan tai etätyöpajan kokonaishinta muodostuu vetäjien määrän mukaan.