Skicka feedback på LIVE 2 -föreställningen!

Vi samlar ständigt in feedback för att förbättra vårt arbete. All feedback kommer att behandlas och vidarebefordras till artisterna för information. Du kan skicka in din feedback med hjälp av formuläret nedan.

Vänligen fyll i alla fält som är markerade med en asterisk (*).

  UTVÄRDERING AV FÖRESTÄLLNINGEN

  Datum för presentation*

  Namn på föreställningen*

  Skola, dagis eller annan lokal*

  Kommun*

  Leverantör av feedback

  Antal deltagare*

  Målgrupp*

  Mitt betyg för föreställningen (5 = utmärkt, 1 = dåligt)*

  Muntlig utvärdering av föreställningen*

  Hur kommenterade barnen/publiken föreställningen?

  Hur tycker du att föreställningen fungerade i scenrummet och för målgruppen? (5 = utmärkt, 1 = dåligt)*

  PRAKTISKA ARRANGEMANG

  Hade artisterna kontakt med kontaktpersonen på spelplatsen före föreställningen?*

  Började föreställningen i tid?*

  Om NEJ, varför började inte föreställningen i tid?

  Hur var de praktiska arrangemangen för föreställningen?

  Vad anser du om LIVE-projektets turnéarrangemang och samarbete med Teatercentrum och Konsertcentrum? (5 = utmärkt, 1 = dåligt)*

  Min feedback kan komma att citeras anonymt i LIVE 2-kommunikation*

  Ytterligare information och andra kommentarer