LIVE-hankkeen esiintyjille

Löydät tältä sivulta ja palkkio-oppaista kaiken tarpeellisen tiedon kiertuekäytäntöihin ja laskutukseen/palkanmaksuun liittyen.

Esityksiä toteutetaan kahden esityksen kiertuepäivinä, joihin voidaan yhdistää työpajoja, jos esiintyjäryhmä niitä tarjoaa. Esiintymisistä ei laadita erillistä kirjallista toimeksiantosopimusta. Sen sijaan tuottaja toimittaa esiintyjälle ja tilaajalle seikkaperäisen kiertuevahvistuksen sähköpostitse, joka on sitova ja josta ilmenee kiertueeseen liittyvät yksityiskohdat.

Kuvassa: Chevalier – Race Horse Company. Kuvaaja: Hannu Huhtamo.

Palkkiokäytänteet

Kaikista kiertueista maksetaan taiteilijalle sama palkkio riippumatta taiteenalasta tai ryhmän jäsenten määrästä tai roolista esityksessä.

Esityksestä: 195 €/näytös/hlö
Työpajasta: 53,30 €/45 min/hlö (työpajat ovat usein kestoltaan 90 min/paja)

Lisäksi maksetaan 12 % lomakorvaus. Palkkion voi laskuttaa tai ottaa verokortilla. Lähtökohtana on, että esiintyjä saa valita ottaako palkkionsa laskulla vai verokortilla. LIVE-hanke pidättää kuitenkin viime kädessä oikeuden päättää palkkioiden maksamisesta, joko palkansaajana (verokortti) tai ostopalveluna (ostolasku) mikäli tilanne niin vaatii. Molemmissa tapauksissa palkkioon on varattu sama summa. Eli mukaan laskutettavaan summan lasketaan työnantajamaksut Konserttikeskuksen prosenttien mukaan (tällä hetkellä 21,899 % (alle 53 v) tai 20,399 % (53 v.–62 v.)).

Mikäli laskuttava esiintyjä on esitystoiminnastaan alv-velvollinen toimija, myös alv pitää sisällyttää laskun summaan.

Työpäiviltä maksetaan myös mahdolliset päivärahat ja matkakorvaukset. Hanke vastaa myös kiertueen muista kuluista kuten majoituksesta.

Tarkemmat palkkiotaulukot löydät palkkio-oppaista.

Palkkio-oppaat ja matkalasku:

Kysyttävää laskutuksesta tai palkkionmaksusta?

Stephan Keskinen,
taloudenhoitaja
puh. 050 463 7456
stephan.keskinen@konserttikeskus.fi

Työnjako hankkeen ja esiintyjän välillä

LIVE-hanketta hallinnoi Konserttikeskus, joka toimii kiertueiden tuottajana. LIVE-hanke vastaanottaa tilaukset, koostaa kiertueaikataulut ja toimii yhdyshenkilönä kuntaan/kouluun kiertuetta sovittaessa.

Kiertueita toteutetaan lähtökohtaisesti kahden esityksen ja yhden työpajan työpäivinä. Mikäli kokoonpano ei toteuta työpajoja, esityspäivät koostuvat kahdesta esityksestä. Hanke toimittaa kiertueaikataulun yhteydessä tilaajille esityksen teknisen riderin. Hanke hoitaa myös tilaajan laskuttamisen ja muun rahaliikenteen.

Esiintyjäryhmä vastaa kiertuepäivän käytännön järjestelyistä, kuten esityspäivän roudaamisesta sekä yhteydestä koulun henkilökuntaan päivän aikana. Suosittelemme esiintyjien olevan yhteydessä koulun yhdyshenkilöön vähintään vuorokautta ennen esityspäivää ja varmistamaan, että kaikki järjestelyt on kunnossa.

Esimerkki kiertuepäivästä. Klikkaa kuva isommaksi. 

Kiertuevahvistus

LIVE-hanke vahvistaa toteutuvat kiertueet yhtyeelle sekä tilaajille sähköpostitse. Vahvistus on sitova.

Yhdyshenkilö

Esiintyjäryhmän tulee valita keskuudestaan jäsen, joka toimii yhtyeen pääasiallisena yhdyshenkilönä LIVE-hankkeeseen päin.

Majoitus kiertueilla

Majoitamme esiintyjät kohtuuhintaisiin majoituksiin järkevän etäisyyden päässä paikoista, joissa konsertit toteutuvat. Isommissa kaupungeissa majoitamme esiintyjät pääsääntöisesti Scandic-hotelleihin. Konserttikeskus majoittaa yhtyeet kahden hengen huoneisiin. Majoitusta ei järjestetä, jos kiertuepäivä toteutuu alle 100 km päässä esiintyjän kotoa.

Jos kiertueen aikana tulee muutoksia majoituksiin (esim. joku yhtyeen jäsenistä majoittuukin kotonaan, ystävän luona tms.), ilmoittakaa muutoksista suoraan hotellille. Hotellit veloittavat peruuttamattomista huoneista. Muutoksia huonevarauksiin voi hotellista riippuen yleensä majoituspäivänä klo 18 asti. Hotellin yhteystiedot löytyvät kiertueaikataulusta.

PA-laitteiden lainaus

LIVE-hankkeen esiintyjät voivat lainata koulukiertueitaan varten Konserttikeskuksen PA-laitteistoa, mikäli laitteistoa on vapaana. PA:n nouto tapahtuu yleensä päivää ennen kiertueen alkua ja palautus viimeisenä kiertuepäivänä, ellei toisin ole sovittu.

Auto

Suosittelemme käyttämään kiertueilla omia autoja. Maksamme oman auton käytöstä kilometrikorvaukset. Tarvittaessa kiertuetta varten varataan vuokra-auto.

Kysyttävää kiertuekäytännöistä ja tuotannosta?

Ville Kekäläinen,
tuottaja
puh. 050 344 1580
ville.kekalainen@konserttikeskus.fi