Harri Lidsle, tuba Matti Hussi, piano

Pris: 263 €/konsert

Målgrupp: Daghem, Lågstadium, Högstadium, Gymnasium, Yrkesinstitut, Seniorer

Tubahumlan vill på ett banbrytande sätt intressera unga lyssnare för klassisk musik. Tubahumlan, konserten som bygger på en naturlig växelverkan mellan uppträdare och publik, tar oss med in i bläckblåsinstrumentens värld. Tack vare konserterna, under årens lopp, har bläckblåsinstrumenten hittat åtskilliga nya vänner, både som lyssnare och spelare av bläckblåsmusik, runtom i landet. Efter konserten vet lyssnaren hur ljudet kommer från hornet. Endel lyssnare erbjuds också flere tillfällen att göra entré på scenen under föreställningen.

Tillbaka