Ny konsert! Du kan beställa programmet för läsåret 2024–2025.

Pokela, Maija, kantele, sång Lautamaja, Leija,  dragspel, sång, Palomäki, Miia, dragspel, sång Savolainen, Iida, altfiol, sång + teknisk assistent

Pris: 539 €/konsert

Konserten presenteras på svenska, men sångerna är på finska.

Målgrupp: Daghem, Lågstadium, Högstadium, Gymnasium, Yrkesinstitut, Seniorer

Tradition med superkraft

Ensemblen, vars medlemmar är erfarna proffs inom folkmusiken, har anammat spelmannamusiken till en superkraft.  Konserten presenterar den finska folkmusiken mångsidigt och lättillgängligt i tiden och full med ENKEL -energi.

ENKEL är en år 2014 etablerad känslig och väckande spelmannaensemble, vars repertoar består av melodier från 1800-talet ända till 2020-talet. Fyra unika personer litar på traditionen, den kreativa styrkan och på varandra. I Ensemblen är var och en en superhjälte på sitt sätt.

Programmet för skolkonserten är väl vald och för ensemblen relevant folkmusik med bakgrundberättelser. I presentationen fokuserar musikerna på ensemblens historia och instrument och via musiken fokuserar på folkmusikens inbyggda teman såsom vänskap, mod, mänsklighet och jämlikhet. Konserten lämpar sig för vilken som helst estrad och åldersgrupp.