Käytännön tietoja ja ohjeita Tilaajille

Sitku Snellmannin ala-asteella. Kuva: Konserttikeskus

Sitku Snellmannin ala-asteella. Kuva: Konserttikeskus

Haluamme konserttiemme ja työpajojemme myötä tutustuttaa lapset ja nuoret monipuolisesti eri musiikkityyleihin ja tarjota samalla taiteellisia elämyksiä. Koulu- ja päiväkotikonsertit sekä työpajat ovat parhaimmillaan ammattimuusikon ja nuoren kuulijan välillä tapahtuvia virikkeellisiä kohtaamisia, jotka innostavat kuulijaansa musiikin pariin myös jatkossa.

Järjestämme konsertteja kouluihin ja päiväkoteihin pääasiassa valtakunnallisina kiertueina sekä Konsertti joka kouluun -toimintamallilla. Konsertteihin on mahdollisuus liittää myös työpajoja.

‘‘Haluamme kiittää paljon tästä ihanasta konsertista. Päiväkotimme on pieni, joten monet esitykset jäävät haaveeksi, koska ovat niin kalliita. Yhteistyössä Konserttikeskuksen kanssa järjestettynä kustannukset yhtä lasta kohden jäivät kohtuullisiksi.’’ (palaute päiväkodissa järjestetystä konsertista)

tilausohje.jpg

Pääperiaatteena on, että asiakas tilaa kolme konserttia sisältävän työpäivän, joka tulee saada liitettyä osaksi laajempaa kiertuetta. Sivuiltamme löydät myös heti vapaita konserttiaikoja, jotka ovat osa jo toteutuvia kiertueita. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Musiikin edistämissäätiön tuen ansiosta voimme tarjota konsertteja kouluille ja päiväkodeille kohtuulliseen hintaan (huomattavasti alle todellisten kulujen). Järjestämme koulu- ja päiväkotikonserttien yhteydessä myös julkisia konsertteja tilaajan toivomuksesta. Julkiset konsertit antavat kiertueen esiintyjille mahdollisuuden laajemman ohjelmiston esittämiseen ja samalla rikastuttavat paikkakunnan konserttitarjontaa. Julkisten konserttien hinta sovitaan aina tapauskohtaisesti. 

Konserttivierailun voi ankkuroida syvällisemmin koulun arkipäivään Oppilaat konsertin tuottajina -toimintamallilla.


Valtakunnalliset kiertueet

Klikkaa kuva isommaksi

Konsertteja myydään kolmen konsertin eli yhden työpäivän paketteina, joista muodostetaan kiertueita. Suosittelemme, että paikalliset tilaajatahot tekevät yhteistyötä tilauksen aikaansaamiseksi. Tilauksen voi tehdä puhelimitse, sähköpostitse tai käyttämällä tilauslomaketta.

Suosittelemme konserteille seuraavia maksimiyleisömääriä:

• Päiväkodit:                   50 lasta/konsertti
• 1–3 luokat:                  100 oppilasta/konsertti
• 4–6 luokat:                  150 oppilasta/konsertti
• Yläaste ja lukio:         200 oppilasta/konsertti

Vastaanotetuista tilauksista Konserttikeskus järjestää kiertueita. Vahvistamme konserttien toteutumisen aina kirjallisesti kaikille osapuolille, kun riittävä määrä konsertteja on saatu sovitettua kiertueeseen.

Koulukonsertit kestävät oppitunnin verran eli noin 40–45 minuuttia. Päiväkotikonsertit ovat usein hieman lyhyempiä, noin 30 - 35 minuuttia.
Konserttien hinnat ovat kaikille tilaajille samat ja ne määräytyvät esiintyjäryhmän koon mukaan seuraavasti:

Tilaajahinnat 2018-2019 (€)

Esiintyjiä      1 konsertti        1 päivä = 3 konserttia
                         
1                        185                           555                   
2                        258                           774                 
3                        323                           969                
4                        380                         1140     
5                        447                         1341

Tilaajahinnat 2019-2020 (€)

Esiintyjiä      1 konsertti        1 päivä = 3 konserttia
                         
1                        190                           570                   
2                        263                           789                 
3                        328                           984                
4                        385                        1155     
5                        452                         1356


Konsertti joka kouluun -toimintamalli

Konsertti joka kouluun (KJK) on kasvamassa Konserttikeskuksen pääasialliseksi toimintamalliksi. Siinä kunta ja Konserttikeskus tekevät sopimuksen, jonka perusteella kunta sitoutuu tarjoamaan jokaiselle peruskoululaiselleen vuosittain ainakin yhden Konserttikeskuksen järjestämän koulukonsertin. Vastineeksi Konserttikeskus tarjoaa KJK-konsertteja erityisen edulliseen hintaan. Lue lisää toimintamallista täältä.

Julkiset konsertit

Koulu- ja päiväkotikonserttikiertueiden yhteydessä voidaan järjestää aikataulun sallimissa puitteissa myös julkisia konsertteja, joiden hinta sovitaan tapauskohtaisesti.

Työpajat

Konserttien yhteydessä on mahdollista pitää myös työpajoja.

Konsertit erityisryhmille

Konserttikeskuksen kiertueisiin liittyen on mahdollista toteuttaa konsertteja myös erityisryhmille kuten senioreille.