Simonkylä 1.jpg

Konserttikeskus järjestää konsertteja mahdollisuuksien mukaan myös palvelutaloissa, vanhainkodeissa ja muissa vastaavissa paikoissa. Lähtökohtana on se, että konsertit liittyvät olemassa oleviin koulukonserttikiertueisiin, jolloin matka- ja majoituskulut on jo pääosin katettu. 

Seuraavat yhtyeet ja esiintyjät esiintyvät myös senioriyleisöille:

Faso Kan 
Maria Baric Company
Poja!
Selma
Tuubakimalainen

Vanhainkoteihin yms. sopiva yhtyekoko on useimmiten suhteellisen pieni, ja isot yhtyeet eivät siten välttämättä esiinny koko vahvuudessaan näissä konserttivierailuissa. 

Konserttihinnat noudattavat  koulukonserttien hinnastoa, jossa hinta riippuu esiintyjäryhmän koosta.