Ohjelmahaku kaudelle 2016–2017 on käynnissä ja hakusivulle pääsee tästä

KÄYTÄNNÖN TIETOA JA OHJEITA ESIINTYJILLE

Työtehtävien syntyminen ja niistä sopiminen

Konserttikeskus pyrkii kysynnän ja taloudellisten resurssiensa määräämissä rajoissa järjestämään koulu- ja päiväkotikonserttikiertueita niille ohjelmille, jotka se on kulloinkin valinnut ohjelmistoonsa. Ohjelmat esitellään Konserttikeskuksen internet-sivuilla ja mm. kaikkiin oppilaitoksiin ja päiväkoteihin lähetetyssä esitteessä. Konserteista ja työpajoista sovitaan tapauskohtaisesti tilauksia saaneiden esiintyjäryhmien ja paikallisten järjestäjien kanssa. Esiintymisistä ei normaalisti laadita kirjallista sopimusta, vaan Konserttikeskus toimittaa sekä esiintyjille että tilaajille seikkaperäisen konserttivahvistuksen, josta ilmenevät kiertueeseen liittyvät yksityiskohdat. Konsertit toteutetaan pääsääntöisesti kiertuemuotoisesti siten, että kunakin kiertuepäivänä tehdään kolme koulu-/päiväkotikonserttia. Kiertuepäivä voi sisältää myös työpajoja. Kiertuealueena on koko Suomi.

Esiintyjäryhmällä ei ole ilman erillistä sopimusta oikeutta myydä Konserttikeskuksen ohjelmistossa olevaa ohjelmaa Konserttikeskuksen nimiin. Esiintyjäryhmällä on kuitenkin oikeus myydä ohjelmaa omiin nimiinsä vapaasti.

 

Yhdyshenkilö 

Esiintyjäryhmän tulee valita keskuudestaan jäsen, joka toimii yhtyeen pääasiallisena yhdyshenkilönä Konserttikeskukseen päin.


Palkkiot 

Konserttikeskuksen esiintyjäryhmille maksamat konsertti- ja työpajapalkkiot perustuvat yhdistyksen hallituksen vuosittain vahvistamiin tariffeihin. Periaatteena on, että kaikki samankokoiset yhtyeet saavat tekemästään konsertista samansuuruisen palkkion ja että palkkiot jaetaan tasan yhtyeen jäsenten kesken. Konserttipalkkiot eri kokoonpanoissa ilman lomakorvausta syksy 2014 - kevät 2015 (vasemmanpuoleinen taulukko). Konserttikeskuksen kiertueilla tehdään pääsääntöisesti kolme konserttia päivittäin, jolloin päiväpalkkioksi kolmesta konsertista muodostuu lomakorvauksineen (9 %) syksy 2014 - kevät 2015 (oikeanpuoleinen taulukko). Kiertuekohtainen palkkio lasketaan kertomalla konserttipalkkio konserttien määrällä ja lisäämällä lomakorvaus (9 %). Julkisten konserttien palkkio: sovitaan tapauskohtaisesti. Palkkio työpajatoiminnasta: 52 €/työpajatunti (45 min)/henkilö. Palkkio laulumerkkisuorituksen vastaanottamisesta: 95 €/laulumerkkisuoritus (45 min)/henkilö 

palkkiot2014.png

 

Palkkionmaksu verokortilla

Palkkionmaksua varten tarvitaan yhtyeen jokaisen jäsenen voimassa oleva verokortti, pankkitilin numero ja matkalasku (kulutositteineen). Palkkionmaksupäivä on jokaisen viikon perjantai. Palkkiot ja kulukorvaukset maksetaan mikäli yhtyeen jokainen jäsen on toimittanut Konserttikeskukseen em. asiakirjat viimeistään edeltävänä keskiviikkona klo 12:00 mennessä. Muussa tapauksessa koko yhtyeen palkkionmaksu siirtyy viikolla eteenpäin. Matkalaskua ei tarvitse lähettää, mikäli korvattavia kuluja ei ole, eikä päivärahaan ei ole oikeutusta. Tällöin on kuitenkin ilmoitettava asiasta Konserttikeskuksen toimistoon, ettei koko yhtyeen palkkionmaksu viivästy tarpeettomasti. Verokortit, tilitiedot ja kaikki muu palkkionmaksuun liittyvä lähetetään Konserttikeskuksen taloudenhoitajalle osoitteeseen stephan.keskinen@konserttikeskus.fi. Tositteet postitetaan osoitteeseen Stephan Keskinen, Konserttikeskus ry, Pengerkatu 11 A 1, 00530 Helsinki.

 

Palkkion laskuttaminen

Mikäli yhtyeen taustalla oleva yhtiö tai toiminimi haluaa laskuttaa Konserttikeskusta, pitää laskun olla kollektiivinen eli sen pitää kattaa koko yhtyeen palkkiot, lomakorvaukset, työnantajamaksut sekä mahdolliset päivärahat, kilometri- ja muut korvaukset. Laskun pääsivulle laitetaan pelkästään laskun kokonaissumma. Lisäsivuille tehdään erittely, josta käy ilmi mistä laskun loppusumma koostuu. Muista kuin kilometrikuluista tarvitaan myös tositteet (kuitit). Laskuttavan yrityksen/yksityisen elinkeinonharjoittajan pitää kuulua ennakkoperintärekisteriin ja ilmoitetun päätoimialan tulee viitata konserttitoimintaan tai ohjelmapalveluihin (ks. www.ytj.fi). 

Laskuttava yhtiö tai toiminimi määrittelee eräpäivän. Maksuehdon olisi suotavaa olla 14 päivää netto, vähintään kuitenkin 7 päivää.

HUOM! Palkkion maksua ei voi suorittaa siten, että osa yhtyeen jäsenistä laskuttaa ja osalle maksetaan palkkio verokortilla, vaan kaikki ovat joko verokortillisia tai samassa laskussa.

Laskut ja niihin liittyvä tositeaineisto lähetetään Konserttikeskuksen taloudenhoitajalle osoitteeseen stephan.keskinen@konserttikeskus.fi

Esimerkki palkkion laskuttamisesta ja mallilasku | pdf-tiedosto  

Matkakorvaukset

Konserttikeskus tekee esiintyjien puolesta sovitut konserttitoimintaan liittyvät matkalippu- ja majoitusvaraukset ja muut järjestelyt sekä maksaa niistä aiheutuvat kulut. Esiintyjille maksetaan mahdolliset päivärahat sekä kilometri- ja muut kulukorvaukset yhtiön laskua tai laadittua ja allekirjoitettua henkilökohtaista matkalaskua vastaan. Mikäli työskentelet verokortilla, alkuperäiset kulutositteet lähetetään postitse Konserttikeskukseen. Kulukorvauksissa sovelletaan valtion matkustussääntöä.

Konserttikeskuksen matkalaskukaavake | lomake

 

Sairastuminen

Muusikko on oikeutettu saamaan 50 % palkkioista, mikäli sairastuminen tapahtuu kiertueen jo alettua. Mikäli sairastuminen tapahtuu ennen kiertuetta, muusikko ei ole oikeutettu korvaukseen. HUOM! Laskuttavalla yhtiöllä/toiminimellä ei ole oikeutta korvaukseen edustamansa yhtyeen muusikon sairastumisesta.

 

Teosto-raportit

Konserttikeskus raportoi Teosto ry:lle puolivuosittain kaikkien esiintyjäryhmiensä tekemät konsertit ohjelmatietoineen. Esiintyjäryhmien tulee toimittaa Konserttikeskukselle konserttien ohjelmatiedot tätä tarkoitusta vasten.

 

TARIFFEJA 2014

Päivärahat ja kilometrikorvaukset

Verohallinnon ohjeet kilometrikorvauksista ja päivärahoista

 

MITÄ EDELLYTÄMME KOULUKONSERTILTA?

Konserttikeskuksen tavoitteena on tutustuttaa lapset ja nuoret monipuolisesti musii­killisiin ilmaisumuotoihin ja tarjota samalla taiteellisia elämyksiä. Koulukonser­tin tu­lee olla innostava ja ajatuksia herättävä ammattimuusikon/-taiteilijan ja nuoren kuulijan kohtaaminen. Koulukonsertti voi olla eri tavoin informatiivinen, mutta tärkeintä on tuoda lapset ja nuoret kosketuksiin elävän säveltaiteen – jonka aikakausia, tyylisuuntia tai genrejä ei rajata tiukasti – ja sen esittäjien kanssa.

Konserttikeskus ry edellyttää, että

-          koulu- ja päiväkotikonsertti on taiteellisesti korkeatasoinen ja tarjoaa kuulijalle myönteisen elämyksen sekä tuoreita ideoita

-          musiikin tulee olla pääosassa

-          konsertti ottaa huomioon kohderyhmän koostumuksen ja koulu-/päiväkotikonsertin erityisvaatimukset ja sen tulee mahdollisuuksien mukaan tukea pedagogisia tavoitteita ja tuottaa niille lisäarvoa

-          esiintyjät luovat kuulijaan kontaktin, joka säilyy koko konsertin ajan, esitys on suunniteltava kokonaisuudeksi

-          konsertti juonnetaan luontevasti ja selkeästi sopivan mittaisin repliikein, mutta sanattomatkin konsertit ovat mahdollisia. Esittäjien on osattava arvioida kuulijoiden vastaanottokyky.