Kuva: Konserttikeskus

Kuva: Konserttikeskus

MITÄ EDELLYTÄMME KOULUKONSERTILTA?

Konserttikeskuksen tavoitteena on tutustuttaa lapset ja nuoret monipuolisesti musii­killisiin ilmaisumuotoihin ja tarjota samalla taiteellisia elämyksiä. Koulukonser­tin tu­lee olla innostava ja ajatuksia herättävä ammattimuusikon/-taiteilijan
ja nuoren kuulijan kohtaaminen. Koulukonsertti voi olla eri tavoin informatiivinen, mutta tärkeintä on tuoda lapset ja nuoret kosketuksiin elävän säveltaiteen – jonka aikakausia, tyylisuuntia tai genrejä ei rajata tiukasti – ja sen esittäjien kanssa.

Konserttikeskus ry edellyttää, että:

  • koulu- ja päiväkotikonsertti on taiteellisesti korkeatasoinen ja tarjoaa kuulijalle myönteisen elämyksen sekä tuoreita ideoita

  • musiikin tulee olla pääosassa

  • konsertti ottaa huomioon kohderyhmän koostumuksen ja koulu-/päiväkotikonsertin erityisvaatimukset ja sen tulee mahdollisuuksien mukaan tukea pedagogisia tavoitteita ja tuottaa niille lisäarvoa

  • esiintyjät luovat kuulijaan kontaktin, joka säilyy koko konsertin ajan, esitys on suunniteltava kokonaisuudeksi

  • konsertti juonnetaan luontevasti ja selkeästi sopivan mittaisin repliikein, mutta sanattomatkin konsertit ovat mahdollisia. Esittäjien on osattava arvioida kuulijoiden vastaanottokyky.


OHJELMAHAKU

Järjestämme avoimen ohjelmahaun kerran vuodessa. Hakulomake ilmestyy nettisivuillemme. Seuraava ohjelmahaku järjestetään 9.9.–29.11.2019 välisenä aikana. Haku koskee lukuvuotta 2020-2021.


KÄYTÄNNÖN TIETOA JA OHJEITA ESIINTYJILLE

Työtehtävien syntyminen ja niistä sopiminen

Konserttikeskus pyrkii kysynnän ja taloudellisten resurssiensa määräämissä rajoissa järjestämään koulu- ja päiväkotikonserttikiertueita niille ohjelmille, jotka se on kulloinkin valinnut ohjelmistoonsa. Ohjelmat esitellään Konserttikeskuksen internet-sivuilla ja mm. kaikkiin oppilaitoksiin ja päiväkoteihin lähetetyssä esitteessä. Konserteista ja työpajoista sovitaan tapauskohtaisesti tilauksia saaneiden esiintyjäryhmien ja paikallisten järjestäjien kanssa.

Esiintymisistä ei normaalisti laadita kirjallista sopimusta, vaan Konserttikeskus toimittaa sekä esiintyjille että tilaajille seikkaperäisen konserttivahvistuksen sähköpostitse, josta ilmenevät kiertueeseen liittyvät yksityiskohdat. Konsertit toteutetaan pääsääntöisesti kiertuemuotoisesti siten, että kunakin kiertuepäivänä tehdään kolme koulu-/päiväkotikonserttia. Kiertuepäivä voi sisältää myös työpajoja. Kiertuealueena on koko Suomi.

Esiintyjäryhmällä ei ole ilman erillistä sopimusta oikeutta myydä Konserttikeskuksen ohjelmistossa olevaa ohjelmaa Konserttikeskuksen nimiin. Esiintyjäryhmä voi kuitenkin vapaasti myydä ohjelmaansa omissa nimissään. Toivomme, että vähintään yhdellä esiintyjäryhmän jäsenistä on ajokortti.

Yhdyshenkilö 

Esiintyjäryhmän tulee valita keskuudestaan jäsen, joka toimii yhtyeen pääasiallisena yhdyshenkilönä Konserttikeskukseen päin.

Palkkiot

Konserttikeskuksen esiintyjäryhmille maksamat konsertti- ja työpajapalkkiot perustuvat yhdistyksen hallituksen vuosittain vahvistamiin tariffeihin, joihin lisätään lomakorvaus (9 %). Konserttikeskuksen kiertueilla tehdään pääsääntöisesti kolme koulu- tai päiväkotikonserttia päivittäin. 
Periaatteena on, että kaikki samankokoiset yhtyeet saavat tekemästään konsertista
samansuuruisen palkkion ja että palkkiot jaetaan tasan yhtyeen jäsenten kesken. 

Koulukonserttipalkkiot (€) lukuvuonna 2018-2019:


Esiintyjiä     €/yhtye           €/esiintyjä      
                         
1                      152,30                 152,30
2                      243,60                 121,80
3                      307,50                 102,5
4                      390,00                 97,50
5                      466,50                 93,30

Palkkio/esiintyjä sis. lomakorvauksen (9%)

 Esiintyjiä    1 konsertti      1 päivä=3 konserttia

1                      166,01              498,03                  
2                      132,76              398,28                  
3                      111,73              335,19                 
4                      106,28              318,84               
5                      101,70              305,10 

Koulukonserttipalkkiot lukuvuonna 2019-2020:

Koulukonserttipalkkiot (€) lukuvuonna 2018-2019:

Esiintyjiä     €/yhtye           €/esiintyjä      
                         
1                      155,00                155,00
2                     247,25                123,63
3                      312,00                104,00
4                      396,00                 99,00
5                      480,00                 96,00

Palkkio/esiintyjä sis. lomakorvauksen (9%)

 Esiintyjiä    1 konsertti      1 päivä=3 konserttia

1                      168,95              506,85                  
2                      134,75             404,25               
3                      113,36             340,08              
4                      107,91             323,73             
5                      103,11             313,92

Julkisten konserttien palkkio sovitaan tapauskohtaisesti.  Esiintyjäryhmä ja tilaaja sopivat julkisten konserttien hinnan keskenään. Konserttikeskus laskuttaa tilaajalta sovitun hinnan ja maksaa esiintyjille saman määrän palkkioina sisältäen työnantajakulut.

Palkkio työpajatoiminnasta on 53,30 € / työpajatunti (45 min) / henkilö sekä laulumerkkisuorituksen vastaanottamisesta on 96,50 € / laulumerkkisuoritus (45 min) / henkilö. Näihinkin palkkioihin lisätään lomakorvaus. 


PALKKIONMAKSU

Palkkionmaksu verokortilla

Palkkionmaksua varten tarvitaan esiintyjän voimassa oleva verokortti, pankkitilin numero ja matkalasku (kulutositteineen). Kulutositteet ovat aina alkuperäisinä. Palkkionmaksupäivä on jokaisen viikon perjantai. Palkkiot ja kulukorvaukset maksetaan mikäli em. asiakirjat on toimitettu Konserttikeskukseen viimeistään edeltävänä keskiviikkona klo 12:00 mennessä. Muussa tapauksessa palkkionmaksu siirtyy viikolla eteenpäin.

Matkalaskua ei tarvitse lähettää, mikäli korvattavia kuluja ei ole, eikä päivärahaan ei ole oikeutusta. Tällöin on kuitenkin ilmoitettava asiasta Konserttikeskuksen toimistoon, ettei palkkionmaksu viivästy tarpeettomasti. Verokortit, tilitiedot ja kaikki muu palkkionmaksuun liittyvä lähetetään Konserttikeskuksen taloudenhoitajalle osoitteeseen stephan.keskinen@konserttikeskus.fi. Tositteet postitetaan osoitteeseen Stephan Keskinen, Konserttikeskus ry,  Pieni Roobertinkatu 14 C 18-20, 00120 Helsinki.


Palkkion laskuttaminen

Mikäli yhtyeen taustalla oleva yhtiö tai toiminimi haluaa laskuttaa Konserttikeskusta, pitää laskun kattaa palkkiot, lomakorvaukset, työnantajamaksut sekä mahdolliset päivärahat, kilometri- ja muut korvaukset. Laskun pääsivulle laitetaan pelkästään laskun kokonaissumma. Lisäsivuille tehdään erittely, josta käy ilmi mistä laskun loppusumma koostuu. Muista kuin kilometrikuluista ja päivärahoista tarvitaan myös tositteet (kopiot kuiteista).

Mikäli yhtyeen taustalla on useampi yhtiö tai toiminimi, nämä voivat laskuttaa Konserttikeskusta omista suorituksistaan. Laskuttavan yrityksen/yksityisen elinkeinonharjoittajan pitää kuulua ennakkoperintärekisteriin ja ilmoitetun päätoimialan tulee viitata konserttitoimintaan tai ohjelmapalveluihin (ks. www.ytj.fi). 

Vastaanotamme laskut ensisijaisesti sähköisessä muodossa verkkolaskuina. Konserttikeskuksen verkkolaskutusosoite: FI2080001800685027 ja operaattorina käytämme Danske Bank: DABAFIHH

Laskuttava yhtiö tai toiminimi määrittelee eräpäivän. Maksuehdon olisi suotavaa olla 14 päivää netto, vähintään kuitenkin 7 päivää.

Laskut ja niihin liittyvä tositeaineisto lähetetään Konserttikeskuksen taloudenhoitajalle osoitteeseen stephan.keskinen@konserttikeskus.fi

Esimerkki palkkion laskuttamisesta ja mallilasku | pdf-tiedosto  


MATKAKORVAUKSET

Matkakorvaukset

Konserttikeskus tekee esiintyjien puolesta sovitut konserttitoimintaan liittyvät matkalippu- ja majoitusvaraukset ja muut järjestelyt sekä maksaa niistä aiheutuvat kulut. Esiintyjille maksetaan mahdolliset päivärahat (jos matka yli 15 km) sekä kilometri- ja muut kulukorvaukset yhtiön laskua tai laadittua ja allekirjoitettua henkilökohtaista matkalaskua vastaan. Mikäli työskentelet verokortilla, alkuperäiset kulutositteet lähetetään postitse Konserttikeskukseen. Kulukorvauksissa sovelletaan valtion matkustussääntöä.

Konserttikeskuksen matkalaskukaavake | lomake (suomeksi)

Invoice for travel | form (in english)


Päivärahat ja kilometrikorvaukset

Verohallinnon ohjeet kilometrikorvauksista ja päivärahoista


Sairastuminen

Muusikko on oikeutettu saamaan 50 % palkkioista, mikäli sairastuminen tapahtuu kiertueen jo alettua. Mikäli sairastuminen tapahtuu ennen kiertuetta, muusikko ei ole oikeutettu korvaukseen. HUOM! Laskuttavalla yhtiöllä/toiminimellä ei ole oikeutta korvaukseen edustamansa yhtyeen muusikon sairastumisesta.


Teosto-raportit

Konserttikeskus raportoi Teosto ry:lle neljä kertaa vuodessa kaikkien esiintyjäryhmiensä tekemät konsertit ohjelmatietoineen. Esiintyjäryhmien tulee toimittaa Konserttikeskukselle konserttien ohjelmatiedot tätä tarkoitusta varten.