Kuva: Konserttikeskus

Kuva: Konserttikeskus

PIKALINKIT


MITÄ EDELLYTÄMME KOULUKONSERTILTA?

Konserttikeskuksen tavoitteena on tutustuttaa lapset ja nuoret monipuolisesti musii­killisiin ilmaisumuotoihin ja tarjota samalla taiteellisia elämyksiä. Koulukonser­tin tu­lee olla innostava ja ajatuksia herättävä ammattimuusikon/-taiteilijan
ja nuoren kuulijan kohtaaminen. Koulukonsertti voi olla eri tavoin informatiivinen, mutta tärkeintä on tuoda lapset ja nuoret kosketuksiin elävän säveltaiteen – jonka aikakausia, tyylisuuntia tai genrejä ei rajata tiukasti – ja sen esittäjien kanssa.

Konserttikeskus ry edellyttää, että:

 • koulu- ja päiväkotikonsertti on taiteellisesti korkeatasoinen ja tarjoaa kuulijalle myönteisen elämyksen sekä tuoreita ideoita

 • musiikin tulee olla pääosassa

 • konsertti ottaa huomioon kohderyhmän koostumuksen ja koulu-/päiväkotikonsertin erityisvaatimukset ja sen tulee mahdollisuuksien mukaan tukea pedagogisia tavoitteita ja tuottaa niille lisäarvoa

 • esiintyjät luovat kuulijaan kontaktin, joka säilyy koko konsertin ajan, esitys on suunniteltava kokonaisuudeksi

 • konsertti juonnetaan luontevasti ja selkeästi sopivan mittaisin repliikein, mutta sanattomatkin konsertit ovat mahdollisia. Esittäjien on osattava arvioida kuulijoiden vastaanottokyky.

 • Konsertin kesto on päiväkodeissa n. 30-35 minuuttia ja kouluissa n. 40 minuuttia.

 • Valittu ohjelma pysyy samanlaisena koko kauden ajan. Tämä on tärkeää esimerkiksi Teosto-ilmoitusten kannalta. 


OHJELMAHAKU

Järjestämme joka syksy avoimen ohjelmahaun. Seuraava ohjelmahaku järjestetään 9.9.–29.11.2019 välisenä aikana ja se koskee lukuvuotta 2020–2021. Ohjelmiston vaihtuvuuden takaamiseksi valittu ohjelma voi olla ohjelmistossa yhtäjaksoisesti korkeintaan kolme lukuvuotta (syksy+kevät) kerrallaan. Ohjelmatoimikunta päättää kuinka kauan ohjelma on ohjelmistossa. Välivuoden jälkeen samalla ohjelmalla voi hakea Konserttikeskuksen ohjelmistoon uudestaan.

Ohjelmiston valitsee ohjelmatoimikunta, jolla on laaja musiikinlajien sekä koulun musiikinopetuksen tuntemus. Siihen kuuluvat seuraavat henkilöt:

 • Timo Lehtovaara, musiikin lehtori, kuoronjohtaja, muusikko

 • Terhi Oksanen, musiikin lehtori

 • Aija Puurtinen, muusikko, musiikkipedagogi, MuT

 • Satu Sopanen, musiikkipedagogi, muusikko

 • Max Tabell, lehtori, musiikkipedagogi, muusikko

 • Riikka Talvitie, säveltäjä

Musiikin on oltava esityksessä pääosassa. Valintaprosessissa ohjelmia arvioitaessa on tärkeässä roolissa n. 3–5 minuutin pituinen kooste konserttikokonaisuudesta (internetistä löytyvä videonäyte), jonka tulee antaa kuva ohjelman sisällöstä ja taiteellisesta tasosta sekä esiintyjien vuorovaikutustaidoista kohdeyleisön edessä. Hyvät vuorovaikutustaidot ovat keskeisiä konsertin onnistumisen kannalta. Ohjelmaehdotuksia tehtäessä on myös syytä ottaa huomioon, että suurin osa konserteista toteutuu alakouluissa (1.–6. luokat) 2–4 -henkisillä kokoonpanoilla.

Ohjelmahakuohjeet ja -lomake osoitteessa: www.konserttikeskus.fi/ohjelmahaku


OHJELMIEN KOUTSAUS JA NÄYTEKONSERTIT

Koutsauksen vaiheet:

 • Kun yhtye on tullut valituksi, alkaa yhtyeen ja taiteellisen tuottajan yhteistyö. Ensimmäisessä tapaamisessa käydään läpi ohjelman kesto ja rakenne, täsmennetään kohderyhmä, suunnitellaan ohjelmisto ja konsertin dramaturgia.

 • Kun ohjelma on saatu työstettyä valmiiksi, sille varataan näytekonsertti kohderyhmän eteen useimmiten johonkin Konserttikeskuksen kummikouluista.

 • Näytekonsertin videotaltiointi ruoditaan yhdessä esiintyjien kanssa. Silloin on vielä tilaisuus todeta, onnistuiko ennakkosuunnitelma konsertista, vai tarvitaanko muutoksia tai täsmennyksiä esitykseen.

 • Mahdolliset muutokset ja viilaukset ohjelmaan ennen kiertueita

 • Ohjelma on valmis päiväkoti- ja koulukonserttikiertueille.


KÄYTÄNNÖN TIETOA JA OHJEITA ESIINTYJILLE

Työtehtävien syntyminen ja niistä sopiminen

Esimerkki normaalista kiertuepäivästä. Klikkaa kuva isommaksi!

Konserttikeskus pyrkii kysynnän ja taloudellisten resurssiensa määräämissä rajoissa järjestämään koulu- ja päiväkotikonserttikiertueita niille ohjelmille, jotka se on kulloinkin valinnut ohjelmistoonsa. Ohjelmat esitellään Konserttikeskuksen internet-sivuilla ja mm. kaikkiin oppilaitoksiin ja päiväkoteihin lähetetyssä esitteessä. Konserteista ja työpajoista sovitaan tapauskohtaisesti tilauksia saaneiden esiintyjäryhmien ja paikallisten järjestäjien kanssa.

Esiintymisistä ei normaalisti laadita kirjallista sopimusta, vaan Konserttikeskus toimittaa sekä esiintyjille että tilaajille seikkaperäisen konserttivahvistuksen (esimerkki kiertuevahvistuksesta) sähköpostitse, josta ilmenevät kiertueeseen liittyvät yksityiskohdat. Konsertit toteutetaan pääsääntöisesti kiertuemuotoisesti siten, että kunakin kiertuepäivänä tehdään kolme koulu-/päiväkotikonserttia. Kiertuepäivä voi sisältää myös työpajoja. Kiertuealueena on koko Suomi.

Esiintyjäryhmällä ei ole ilman erillistä sopimusta oikeutta myydä Konserttikeskuksen ohjelmistossa olevaa ohjelmaa Konserttikeskuksen nimiin. Esiintyjäryhmä voi kuitenkin vapaasti myydä ohjelmaansa omissa nimissään. Toivomme, että vähintään yhdellä esiintyjäryhmän jäsenistä on ajokortti.

Yhdyshenkilö 

Esiintyjäryhmän tulee valita keskuudestaan jäsen, joka toimii yhtyeen pääasiallisena yhdyshenkilönä Konserttikeskukseen päin.

Palkkiot

Konserttikeskuksen esiintyjäryhmille maksamat konsertti- ja työpajapalkkiot perustuvat yhdistyksen hallituksen vuosittain vahvistamiin tariffeihin, joihin lisätään lomakorvaus (9 %). Konserttikeskuksen kiertueilla tehdään pääsääntöisesti kolme koulu- tai päiväkotikonserttia päivittäin. Periaatteena on, että kaikki samankokoiset yhtyeet saavat tekemästään konsertista samansuuruisen palkkion ja että palkkiot jaetaan tasan yhtyeen jäsenten kesken.  Konserttikeskus pidättää oikeuden päättää palkkioiden maksamisesta, joko laskulla tai verokortilla.

Koulukonserttipalkkiot lukuvuonna 2019-2020:

Koulukonserttipalkkiot (€) lukuvuonna 2019-2020:

Esiintyjiä     €/yhtye           €/esiintyjä      
                         
1                      155,00                155,00
2                     247,25                123,63
3                      312,00                104,00
4                      396,00                 99,00
5                      480,00                 96,00

Palkkio/esiintyjä sis. lomakorvauksen (9%)

 Esiintyjiä    1 konsertti      1 päivä=3 konserttia

1                      168,95              506,85                  
2                      134,75             404,25               
3                      113,36             340,08              
4                      107,91             323,73             
5                      103,11             313,92

Julkisten konserttien palkkio sovitaan tapauskohtaisesti.  Esiintyjäryhmä ja tilaaja sopivat julkisten konserttien hinnan keskenään. Konserttikeskus laskuttaa tilaajalta sovitun hinnan ja maksaa esiintyjille saman määrän palkkioina sisältäen työnantajakulut.

Palkkio työpajatoiminnasta on 53,30 € / työpajatunti (45 min) / henkilö sekä laulumerkkisuorituksen vastaanottamisesta on 96,50 € / laulumerkkisuoritus (45 min) / henkilö. Näihinkin palkkioihin lisätään lomakorvaus. 


PALKKIONMAKSU

Palkkionmaksu verokortilla

Palkkionmaksua varten tarvitaan esiintyjän voimassa oleva verokortti, pankkitilin numero ja matkalasku (kulutositteineen). Kulutositteet ovat aina alkuperäisinä. Palkkionmaksupäivä on jokaisen viikon perjantai. Palkkiot ja kulukorvaukset maksetaan mikäli em. asiakirjat on toimitettu Konserttikeskukseen viimeistään edeltävänä keskiviikkona klo 12:00 mennessä. Muussa tapauksessa palkkionmaksu siirtyy viikolla eteenpäin.

Matkalaskua ei tarvitse lähettää, mikäli korvattavia kuluja ei ole, eikä päivärahaan ei ole oikeutusta. Tällöin on kuitenkin ilmoitettava asiasta Konserttikeskuksen toimistoon, ettei palkkionmaksu viivästy tarpeettomasti. Verokortit, tilitiedot ja kaikki muu palkkionmaksuun liittyvä lähetetään Konserttikeskuksen taloudenhoitajalle osoitteeseen stephan.keskinen@konserttikeskus.fi. Tositteet postitetaan osoitteeseen Stephan Keskinen, Konserttikeskus ry, Runeberginkatu 4A C 9, 00100 Helsinki.


Palkkion laskuttaminen

Mikäli yhtyeen taustalla oleva yhtiö tai toiminimi haluaa laskuttaa Konserttikeskusta, pitää laskun kattaa palkkiot, lomakorvaukset, työnantajamaksut sekä mahdolliset päivärahat, kilometri- ja muut korvaukset. Laskun pääsivulle laitetaan pelkästään laskun kokonaissumma. Lisäsivuille tehdään erittely, josta käy ilmi mistä laskun loppusumma koostuu. Muista kuin kilometrikuluista ja päivärahoista tarvitaan myös tositteet (kopiot kuiteista).

Mikäli yhtyeen taustalla on useampi yhtiö tai toiminimi, nämä voivat laskuttaa Konserttikeskusta omista suorituksistaan. Laskuttavan yrityksen/yksityisen elinkeinonharjoittajan pitää kuulua ennakkoperintärekisteriin ja ilmoitetun päätoimialan tulee viitata konserttitoimintaan tai ohjelmapalveluihin (ks. www.ytj.fi). 

Vastaanotamme laskut ensisijaisesti sähköisessä muodossa verkkolaskuina. Konserttikeskuksen verkkolaskutusosoite: FI2080001800685027 ja operaattorina käytämme Danske Bank: DABAFIHH

Laskuttava yhtiö tai toiminimi määrittelee eräpäivän. Maksuehdon olisi suotavaa olla 14 päivää netto, vähintään kuitenkin 7 päivää.

Laskut ja niihin liittyvä tositeaineisto lähetetään Konserttikeskuksen taloudenhoitajalle osoitteeseen stephan.keskinen@konserttikeskus.fi

Esimerkki palkkion laskuttamisesta ja mallilasku | pdf-tiedosto  

Huom! Palkkiot tulee laskuttaa ajoissa, viimeistään kolmen kuukauden sisällä konserteista. Vuoden lopussa laskut on tultava viimeistään 15.12. mennessä, jotta saamme kirjattua kulut kyseisen vuoden kirjanpitoon. 


MATKAKORVAUKSET

Matkakorvaukset

Konserttikeskus tekee esiintyjien puolesta sovitut konserttitoimintaan liittyvät matkalippu- ja majoitusvaraukset ja muut järjestelyt sekä maksaa niistä aiheutuvat kulut. Esiintyjille maksetaan mahdolliset päivärahat (jos matka yli 15 km) sekä kilometri- ja muut kulukorvaukset yhtiön laskua tai laadittua ja allekirjoitettua henkilökohtaista matkalaskua vastaan. Mikäli työskentelet verokortilla, alkuperäiset kulutositteet lähetetään postitse Konserttikeskukseen. Kulukorvauksissa sovelletaan valtion matkustussääntöä.

Konserttikeskuksen matkalaskukaavake | lomake (suomeksi)

Invoice for travel | form (in english)


Päivärahat ja kilometrikorvaukset

Verohallinnon ohjeet kilometrikorvauksista ja päivärahoista

Huom! Matkalasku- ja kulukorvauslomake kuitteineen tulee toimittaa viimeistään 3 kuukauden sisällä siitä kun kulu on syntynyt. Mikäli matkalaskua ei toimiteta ajoissa, ei Konserttikeskus korvaa kuluja.


Sairastuminen

Muusikko on oikeutettu saamaan 50 % palkkioista, mikäli sairastuminen tapahtuu kiertueen jo alettua. Mikäli sairastuminen tapahtuu ennen kiertuetta, muusikko ei ole oikeutettu korvaukseen. HUOM! Laskuttavalla yhtiöllä/toiminimellä ei ole oikeutta korvaukseen edustamansa yhtyeen muusikon sairastumisesta.


Teosto-raportit

Konserttikeskus raportoi Teosto ry:lle neljä kertaa vuodessa kaikkien esiintyjäryhmiensä tekemät konsertit ohjelmatietoineen. Esiintyjäryhmien tulee toimittaa Konserttikeskukselle konserttien ohjelmatiedot tätä tarkoitusta varten.