SIRKUSTA KOULUIHIN -PILOTTIHANKE

Keväällä 2016 käynnistyvässä Sirkusta kouluihin -pilottihankkeessa testataan sirkustaiteen alueella Konserttikeskuksen kustannustehokasta toimintamallia konserttien viemisestä kouluihin kaikkialla Suomessa. Sirkussisällöt tuodaan hankkeessa Konserttikeskukseen Taiteen edistämiskeskuksen rahoituksella.

Sirkusta kouluihin -hankkeella halutaan edistää sirkustaiteen näkyvyyttä, saatavuutta, alueellista tasa-arvoa ja taiteilijoiden työllistymistä eri puolilla Suomea. Toivomme pilottihankkeen antavan vastauksia, kuinka toimintaa kannattaa jatkaa ja minkä organisaation hallinnoimana. Tavoitteena on Konsertti joka kouluun -mallin mukainen toiminta, jolloin korkeatasoiset, sirkustaiteen eri tyylilajeja sisältävät esitykset olisivat helposti saatavilla kaikkialle Suomeen. Lisätietoa hankkeesta ja sen ohjelmahausta löytyy täältä