Konserttikeskuksen ohjelmahaku 2018-2019 on käynnissä!

Etsimme uusia ohjelmia lukuvuodelle 2018-2019. Ohjelmiston valitsee ohjelmatoimikunta, jolla on laaja musiikinlajien sekä koulun musiikinopetuksen tuntemus. Siihen kuuluvat seuraavat henkilöt:

  • Reijo Karvonen, puheenjohtaja, Konserttikeskuksen taiteellinen koordinaattori, Metropolian lehtori, muusikko
  • Reijo Aittakumpu, Sibelius-lukion musiikin lehtori
  • Petteri Klintrup, musiikin lehtori, Suomen Jazzliiton puheenjohtaja
  • Eeva-Leena Pokela, Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen lehtori, muusikko
  • Satu Sopanen, musiikkipedagogi, muusikko
  • Riikka Talvitie, säveltäjä
     

Musiikin on oltava esityksessä pääosassa. Valintaprosessissa ohjelmia arvioitaessa on tärkeässä roolissa n. 5 minuutin pituinen kooste konserttikokonaisuudesta (joko internetistä tai DVD:ltä löytyvä videonäyte), jonka tulee antaa kuva ohjelman sisällöstä ja taiteellisesta tasosta sekä esiintyjien vuorovaikutustaidoista kohdeyleisön edessä. Hyvät vuorovaikutustaidot ovat keskeisiä konsertin onnistumisen kannalta.

Ohjelmaehdotuksia tehtäessä on myös syytä ottaa huomioon, että suurin osa konserteista toteutuu alakouluissa (1.-6. luokat) 2-4-henkisillä kokoonpanoilla. 

Ohjelmiston vaihtuvuuden takaamiseksi valittu ohjelma voi olla ohjelmistossa yhtäjaksoisesti korkeintaan kolme lukuvuotta (syksy+kevät) kerrallaan. Välivuoden jälkeen samalla ohjelmalla voi hakea Konserttikeskuksen ohjelmistoon uudestaan.

ohjelmahaku_mainos.jpg